לעילוי נשמת יעקב סין הרשקו ז"ל

בן עזריאל

נפטר בתאריך כז בחודש אדר תשסב

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ אבי: רבי יעקב סין-הרשקו בן עזריאל ז"ל. נלב"ע כ"ז אדר תשס"ב.