לעילוי נשמת נעמה סמואל

בת יוסף צבי ומרים

נפטרה בתאריך ג בחודש סיון תשסד

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.