לעילוי נשמת מייקל עבודי

בן אסתר דייזי

נפטר בתאריך א בחודש תשרי תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.