לעילוי נשמת יהודה עוזרי

בן חממה ויחיא

נפטר בתאריך טו בחודש תשרי תשט

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.