לעילוי נשמת צבי הי"ד עטיה

בן דינה ז"ל

נפטר בתאריך כה בחודש תשרי תשלד

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת צבי בן דינה ז"ל עטיה הי"ד, חלל מלחמת יום הכיפורים. נלב"ע כ"ה תשרי תשל"ד.