לעילוי נשמת משה עייאש

בן פרחה

נפטר בתאריך כא בחודש שבט תשסה

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.