לעילוי נשמת שרה עמרוסי

בת רבקה

נפטרה בתאריך יט בחודש כסלו תשמו

ת.נ.צ.ב.ה.

למנוחת אמי שרה בת רבקה עמרוסי ע"ה. נלב"ע י"ט בכסלו תשמ"ו