לעילוי נשמת מאיר צוברי

בן ישראל

נפטר בתאריך טז בחודש שבט תשנה

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אבי מאיר בן ישראל צוברי. נלב"ע ט"ז שבט תשנ"ה.