לעילוי נשמת סאלם עצר

בן שמעון

נפטר בתאריך כד בחודש אב תשלח

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אבי הרב סאלם בן רבי שמעון עצר. נלב"ע כ"ד אדר תשל"ח.