לעילוי נשמת דוד ליפמאן לוברבוים

בן מרדכי יצחק

נפטר בתאריך טו בחודש אב תשסו

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אבינו היקר דוד ליפמאן לוברבוים ז"ל