לעילוי נשמת צפורה פלהיימר

בת אברהם פרויליך

נפטרה בתאריך כא בחודש טבת תשסג

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אימנו היקרה צפורה פלהיימר ע"ה