לעילוי נשמת יצחק פרוכטר

בן גרשון יעקב

נפטר בתאריך ט בחודש אב תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.