לעילוי נשמת גרשון יהודה פריד

בן צבי אביגדור

נפטר בתאריך יז בחודש טבת תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אבי גרשון יהודה בן צבי אביגדור. נלב"ע י"ז טבת תשע"ב