לעילוי נשמת אביה יששכר דב פריד

בן אברהם יהודה

נפטר בתאריך כה בחודש סיון תשסג

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אביה יששכר דב בן אברהם יהודה פוקס ז"ל. נלב"ע כ"ה סיון תשס"ג.