לעילוי נשמת אלטער אברהם הלוי פרידלר

בן מנחם מנדל

נפטר בתאריך יט בחודש טבת תשה

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת הקדוש, אבי היתומים, אלטער אברהם הלוי לונדון הי"ד. נספה בשואה בי"ט טבת תש"ה.