לעילוי נשמת לאה פייגה חיה פרידלר

בת מנחם מנדל

נפטרה בתאריך ג בחודש אלול תשסט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת לאה פייגה חיה פרידלר. נלב"ע ג אלול תשס"ט.