לעילוי נשמת יצחק אריה פרידלר

בן יוסף צבי הלוי

נפטר בתאריך ג בחודש אלול תשסט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת יצחק אריה בן יוסף צבי הלוי. נלב"ע ג אלול תשס"ט.