לעילוי נשמת יצחק מנחם פרידמן

בן יהושע העשל

נפטר בתאריך ב בחודש כסלו תשנח

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אבי מורי יצחק מנחם בן יהושע העשל פרידמן ז"ל. נלב"ע ב כסלו תשנ"ח.