לעילוי נשמת שלום פרמנטק

בן יהושע העשל

נפטר בתאריך ט בחודש אב תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.