לעילוי נשמת יעקב ישראל פרנס

בן יששכר וציפורה

נפטר בתאריך כא בחודש שבט תשמא

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.