לעילוי נשמת מיכאל צלח

בן סעדיה

נפטר בתאריך טז בחודש שבט תשמח

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.