לעילוי נשמת סאלם צלח

בן מוסא

נפטר בתאריך יב בחודש חשון תשנג

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.