לעילוי נשמת יונה צמח

בן מיכאל

נפטר בתאריך ח בחודש כסלו תשכג

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.