לעילוי נשמת סטלה צמח

בת אסתר ומשה קמחי

נפטרה בתאריך יד בחודש אדר ב תשעא

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.