לעילוי נשמת עובדיה צמח

בן גבריאל וצלחה צמ

נפטר בתאריך כו בחודש כסלו תשכט

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.