לעילוי נשמת צבי הרי קאופמן

בן מנדל אייזיק

נפטר בתאריך כב בחודש אלול תשסו

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ אבי: צבי הרי בן מנדל אייזיק.