לעילוי נשמת שלמה יחיאל קאופמן

בן אליעזר ושרה

נפטר בתאריך יט בחודש כסלו תשסח

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.