לעילוי נשמת אליהו מאיר קדביל

בן שרה

נפטר בתאריך כה בחודש אדר א תשנב

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ אבי: אליהו מאיר בן שרה ז"ל