לעילוי נשמת רבקה קדביל ע"ה

בת חנה

נפטרה בתאריך טז בחודש שבט תשס

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ אימי: רבקה בת חנה ע"ה.