לעילוי נשמת דינה חדד

בת חנה

נפטרה בתאריך יב בחודש שבט תשע

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אימי דינה בת חנה חדד. נלב"ע י"ב שבט תש"ע.