לעילוי נשמת יהודה אריה לייב קורנפלד

בן חנה

נפטר בתאריך ט בחודש אב תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.