לעילוי נשמת ר´ יצחק יהודה קורצוויל

בן מיכאל

נפטר בתאריך כב בחודש אב תשסז

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.