לעילוי נשמת יעקב דוד קינג

בן שלמה אלימלך

נפטר בתאריך ה בחודש אב תשמא

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.