לעילוי נשמת נתן קלה

בן חיים שמואל

נפטר בתאריך כז בחודש ניסן תשנו

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ נתן ז"ל בן חיים שמואל אייזמן. נלב"ע כ"ז ניסן תשנ"ו.