לעילוי נשמת אברהם חיים קלה

בן ישראל

נפטר בתאריך ח בחודש אלול תשס

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אברהם חיים ז"ל בן ישראל קלה. נלב"ע ח אלול תש"ס.