לעילוי נשמת חנה וינשטוק

בת יצחק דוד

נפטרה בתאריך טז בחודש ניסן תשסו

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ מרת חנה וינשטוק ע"ה בת יצחק דוד. נלב"ע ט"ז ניסן תשס"ו.