לעילוי נשמת אליעזר וינשטוק

בן בנימין

נפטר בתאריך ב בחודש תשרי תשסב

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ אליעזר ז"ל בן בנימין וינשטוק. נלב"ע ב תשרי תשס"ב.