לעילוי נשמת מנחם הורוביץ

בן יהודה הלוי

נפטר בתאריך ט בחודש אדר ב תשסג

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אבי מנחם בן יהודה הלוי הורוביץ ז"ל. נלב"ע ט באדר ב תשס"ג.