לעילוי נשמת רעייה קמפנר

בת ישראל בשמשניקוב

נפטרה בתאריך כ בחודש תשרי תשע

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי אימי מרת רעייה קמפנר בת ישראל בשמשניקוב ז"ל. נלב"ע כ תשרי תש"ע.