לעילוי נשמת שלהבת קן

בן הרב משה יששכר

נפטר בתאריך כד בחודש כסלו תשנה

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת שלהבת ז"ל בן הרב משה יששכר. נלב"ע כ"ד כסלו תשנ"ה.