לעילוי נשמת אדל גרוסמן

בת טוביה הכהן

נפטרה בתאריך יב בחודש אלול תשעא

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת מרת אדל גרוסמן ז"ל בת טוביה הכהן.נלב"ע י"ב אלול תשע"א.