לעילוי נשמת עמוד קן

בן הרב משה יששכר

נפטר בתאריך כט בחודש טבת תשנח

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת עמוד ז"ל בין הרב משה יששכר. נלב"ע כ"ט טבת תשנ"ח.