לעילוי נשמת יוסף קניגסברג

בן אברהם משה ז"ל

נפטר בתאריך ב בחודש שבט תשסז

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.