לעילוי נשמת מלכה קניגסברג

בת שמואל אליעזר בוק ז"ל

נפטרה בתאריך ג בחודש טבת תשסג

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.