לעילוי נשמת יואל קרנטמן

בן שמעון טוביה

נפטר בתאריך יח בחודש אלול תשסו

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת יואל בן שמעון טוביה קרנטמן. נלב"ע חי אלול תשס"ו.