לעילוי נשמת דבורה לאה קרנטמן

בת אברהם

נפטרה בתאריך ח בחודש אב תשסח

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת דבורה לאה סימנט בת אברהם אליעזר ז"ל. נלב"ע ח אב תשס"ח.