לעילוי נשמת משה ראשי

בן מנחם

נפטר בתאריך ג בחודש טבת תשסז

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.