לעילוי נשמת צבי רבינוביץ

בן ראובן ובת שבע רחל

נפטר בתאריך ב בחודש שבט תשמט

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ האבא: רבי צבי ז"ל בן רבי ראובן ובת שבע רחל רבינוביץ