לעילוי נשמת אסתר רבינוביץ

בת דוד ורייזל קפלן

נפטרה בתאריך כז בחודש חשון תשסב

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ האמא: מרת אסתר רבינוביץ ז"ל בת רבי דוד ורייזל קפלן