לעילוי נשמת אברהם רונס

בן שלום שכנא

נפטר בתאריך יא בחודש תמוז תשנא

ת.נ.צ.ב.ה.

מוקדש באהבה לעילוי נשמת הסבא אברהם בן רבי שלום שכנא רונס ז"ל